miércoles, 18 de noviembre de 2009

¿Qué significa hacer un 1,2,3... en inglés?

I gotta go do a number one >>> urination
I gotta go do a number two >>> defecation
I need a number three >>> ....

Via: Urban Dictionary